Bestilling av Ved

Med dette skjemaet kan du sende førespurnad om bestilling av ved. Ansvarleg for vedproduksjon vil ta kontakt snarleg for å avtale det praktiske.

Fyll ut skjemaet for å bestille VED

Kva type ved ønskjer du?
Leveringsmåte *
Vel din føretrukne leveringsmåte
Namn *
Namn