Mona Vekst AS har gjennom mange år tilbydd arbeidsretta tiltak i samarbeid med NAV.

Vi har eit fagmiljø med lang erfaring og brei kompetanse. Samtidig er vi opptatt av å utvikle vår kompetanse slik at vi kan levere fleksible løysingar for den enkelte arbeidssøkjar også i framtida.

Mona Vekst AS er i dag leverandør av tiltaka Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og ArbeidsFørebuande Trening (AFT). I tillegg har vi fokus på å utvikle vårt gode samarbeid med næringsliv, skule og nav i andre prosjekt utanom VTA og AFT. Vi tilbyr jobbfokus gjennom tett oppfølging, individuell tilrettelegging og kompetanseheving.

 Vi har eit tett samarbeid med lokalt næringsliv for å tilby arbeidstrening innan ulike bransjar. I Mona Vekst sine lokaler på Sandane kan vi tilby arbeidstrening innan handel og kontor, vaskeritenester, lager/logistikk, sjåføryrket, trevareproduksjon, maskinfører

Ønskjer du meir informasjon om våre tiltak og prosjekt, kontakt Arild Horntvedt
på mobil 48151430 eller e-post: arild@monavekst.no