Ved Mona Vekst er det ledig stilling som

ARBEIDSINSTRUKTØR  PÅ ARBEIDSSENTERET

Stillinga på Arbeidssenteret er 70%, inntil 30% elles i bedrifta vår på Sandane.

Du som arbeidsintruktør vil ha ansvar for å legge til rette for arbeid, og delta aktivt i den sosiale fellesskapet. Du må sjå glede i å hjelpe andre til meistring og delta i fysisk aktivitet og friluftsliv.

Arbeidstakarane på avdelinga treng i ulik grad tilrettelegging og oppfølgjing i arbeid og aktivitet. Målet er at alle skal oppleve meistring og utvikling i eit trygt og godt arbeidsfellesskap.

Du vil ha ansvar for:

·         Motivere og legge til rette for arbeid innan arbeid med ved, støypearbeid og avfallsortering.

·         Å ta initiativ og bidra til utvikling av avdelinga. (dvs arbeidsoppgåver/aktivitet ol.)

·         Omsorg og oppfølging til den enkelte igjennom arbeidsdagen.

Mona Vekst sin viktigaste ressurs er menneska som jobbar her med oss. Difor er vi på jakt etter deg som er engasjert og nysgjerrig, med vilje til å stå på og ta initiativ. Du er glad i å snakke med folk, omsorgsfull og løysingsorientert. Du er førebudd på ein utfordrande og variert kvardag. Vi kan tilby deg eit triveleg miljø med kjekke kollegaer som jobbar saman for å gjere Mona Vekst til ein god stad å vere. Du må kunne snakke og skrive norsk.

 

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med avdelingsleiar på arbeidssenteret,

Ina Therese Solvang på mobil 97 61 57 46.

Les meir om oss på www.monavekst.no/arbeidssenteret  

 

Søknad med CV og referansar sender du til birgith@monavekst.no

Du kan også sende eller levere til Mona Vekst, Industrivegen 18, 6823 Sandane.

Tilsetjing snarast.

 

Søknadsfrist 20. august 2019.

 

20181002-mona_vekst-21912.jpg