Vi tilbyr kursaktivitet for anleggsmaskiner, både innan
truck, hjullastar og gravemaskin.

Vi samarbeider med Gillen AS for gjennomføring av teorikurs i våre lokale på Sandane.

Mona Vekst har maskiner og godkjende  instruktørar, for gjennomføring av praksiskøyring på både gravemaskin,  hjullastar og truck. Føresetnaden for øvingskøyring er at ein har gjennomført nødvendige teorikurs.

 • Truckførarbevis - 3 dagers teorikurs, krav om 20 timar øvelseskøyring: Kr. 9.000,- p.p.
  Kun teori kr. 4.500,-

 • Hjullastar - 3 dagers teorikurs, krav om 40 timar øvelseskøyring: Pris på praksis kr. 16.000,- p.p. Kun teori kr. 6.000,-

 • Gravemaskin - 3 dagers teorikurs, krav om 40 timar øvelseskøyring: Pris på praksis kr. 16.000,- p.p. Teori kr. 6.000,-

 • På kran kan vi tilby etter avtale:

  G11- Stropp og anhukning

  G4 - Traverskran

  G8 - Lastebilkran

  G20 - Fastmontert Hydraulisk kran

 • Vi kan også tilby dokumentert opplæring på:

  - Personløfter/ Lift

  - Ledetruck

  - Verktøy og utstyr ( dette kan de holde sjølve om de ønskjer)

 • Varme Arbeider kurs - Pris kr. 1.990,-

Ta kontakt med Kåre på mobil 995845684, eller på e-post kaare@monavekst.no dersom du er interessert. Ønskjer du å snakke med Anders Egil Gillen om meir detaljar, ta kontakt på mobil 99262633, evt. e-post anders@gillen.no