NS-EN ISO 9001:2015

Mona Vekst er stolt og glad for at vårt leiingssystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsleiing, og godkjent i tråd med den.

Mona Vekst er tildelt sertifikatnr. 1597. Styringssystemkrava er i samsvar med NS-EN ISO 9001:2015 for produksjon/leveranse av følgende produkt/tenester: 

  • Leveranse av tenester til det offentlege og andre kundar innan arbeid, velferd, inkludering, kartlegging og kompetansebygging. I tillegg kjem tilbod på tenester og produkt i høve etterspurnaden.


Miljøfyrtårn

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må du oppfylle både nokre grunnleggande felles kriterier og kriterier til byggeigar eller leigetaker, i tillegg til bransjekriterier. Nokre bransjer vert sertifisert kun etter felles kriterierEigne vilkår gjeld for sertifisering av arrangement.

Les meir her: Miljøfyrtårn

Klima- og miljørapport for Mona Vekst kan du få tilsendt ved å sende oss ein e-post på post@monavekst.no


Norske vaskeriers kvalitetstilsyn

Mona Vekst er medlem av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn som er med å kontrollere og sikre at vaskeriet til ein kvar tid følgjer gjeldande bransjestandard. I februar 2016 fekk Mona Vekst AS som fyrste vaskeri i Norge karakteren A+ etter uanmeldt revisjon. Bransjestandarden er med å trygge smittevernet for vaskeri som behandlar tekstiler for helseinstitusjonar.

K150 Mona Vekst AS - sertifikat helse 2018-2020.jpg