Språktrening på jobb

 

Mona Vekst AS kan tilby innvandrarar med flyktningbakgrunn unike muligheiter til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet gjennom eige arbeid, og samstundes lære norsk. Vi har avtaler med fleire kommunar om språkpraksis, og ønskjer at interesserte tek kontakt.